System BAS został stworzony w 1980r. przez dr Andrzeja Bryla na bazie jego długoletnich doświadczeń militarnych. Jest to taktyczny system bliskiego kontaktu, który wykorzystuje z wschodnich sztuk walki tylko te elementy, które są najbardziej skuteczne a zarazem proste. System był tworzony z myślą o wojsku oraz specjalnych pododziałach Policji do zwalczania terroryzmu.

Podstawą systemu BAS jest trening psychomentalny a głównym założeniem systemu jest jak najszybsze obezwładnienie przeciwnika. Większość technik używanych w systemie BAS jest niedopuszczalna w sportach walki. W ich skład wchodzą:

  • specjalne techniki powodujące trwałe okaleczenia i rany prowadzące do śmierci także z użyciem bagnetu i saperki.
  • taktyki i technik walki w bliskim kontakcie z użyciem krótkiej broni.

W 1982r., po oficjalnej demonstracji w sztabie Akademii Wojska Polskiego system został okrzyknięty zbyt niehumanitarnym, zbyt brutalnym i niebezpiecznym aby wdrożyć go do treningu wojska i policji…

W 1987r. po wyeliminowaniu technik zagrażających życiu, ten niezwykle skuteczny system do zwalczania siły żywej w bliskim kontakcie, został w wersji BAS-2, zaadoptowany dla jednostek specjalnych wojska i policji.

Coraz większe zainteresowanie systemem oraz potrzebą użycia technik BAS w szkoleniu służb ochrony zaowocowało stworzeniem cywilnej wersji systemu przeznaczonej do celów interwencyjnych i działań ochronnych wykorzystywanych przede wszystkim przez agentów ochrony osobistej.

Po wielu udanych demonstracjach systemu BAS-3 w krajach takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Republika Południowej Afryki i Rosja, system stał się kluczowym elementem w programie szkolenia European Security Academy.