Kiedy powstały Wojska Specjalne?

Dzisiejsze Jednostki Specjalne wywodzą się z jednostek komandosów utworzonych podczas II wojny światowej (1939-45). Większość z nich została jednak rozwiązana w 1945 roku, po tym jak Biuro Wojenne uznało, że nie są już potrzebne.

 

Siły Specjalne dzisiaj

Obszary specjalizacji poszczególnych jednostek obejmują operacje zakulisowe, rajdy pod przykrywką, walkę z rebeliantami i terroryzmem, ratowanie zakładników, rozpoznanie i tajną obserwację.

Wszystkie te jednostki są nadzorowane przez dyrektora wspieranego przez wyspecjalizowany personel.

 

Jak rekrutowane są Siły Specjalne?

Jednostki specjalne są bardzo selektywne. Kandydaci muszą przejść ekstremalne testy fizyczne i psychologiczne. Tylko niewielki procent z nich zostaje dopuszczony do służby.

Determinacja, wytrzymałość, zdolności adaptacyjne i inteligencja to tylko niektóre z cech, na które zwracają uwagę instruktorzy.

Po wcieleniu do swoich jednostek żołnierze Sił Specjalnych podejmują proces ciągłego szkolenia, aby utrzymać elitarne standardy wymagane do sprostania wyzwaniom, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w terenie.

Zdolności fizyczne są niezbędne, ale nie wystarczają. Równie ważne są praca zespołowa i kreatywność. Aby przeprowadzić udaną misję, żołnierze Wojsk Specjalnych mogą być zmuszeni do udzielania pomocy medycznej, porozumiewania się w obcych językach czy dokonywania precyzyjnych obliczeń nawigacyjnych.

W związku z tym nie ma typowego żołnierza Wojsk Specjalnych. Każda osoba posiada unikalną kombinację cech i zdolności, co pomaga w tworzeniu efektywnego zespołu. Czasami osoby, które posiadają wymagane cechy, nie są oczywistymi kandydatami.