Kendo – droga miecza

Kendo wywodzi się z oddania japońskiego Samuraja sztuce walki na miecze (Ken-jutsu). Trening z mieczem, który ma żywe ostrze, jak można sobie wyobrazić, jest bardzo niebezpieczny, więc w przeszłości, różne szkoły szermierki w Japonii, opracowały sposoby zmniejszenia zagrożenia. Jedną z broni wprowadzonych jako alternatywa dla katany (japoński miecz używany przez samurajów) był bokuto, drewniany miecz używany w kumitachi lub seiho obecnie znany jako kata.

To jednak nadal nie pozwalało na w pełni nieskrępowaną praktykę, ponieważ bokuto nadal było niebezpieczne, zdolne do łamania kończyn, a nawet zabijania. W tym celu opracowano drugą broń używaną w Kendo, bambusową flagę lub shinai. Stopniowo zbroja do użycia z shinai została udoskonalona, w wyniku czego powstał sprzęt, którego używa się dzisiaj.

Shinai
Shinai

W zawodach sportowych Kendo, praktykujący noszą kendo-gu (zbroję ochronną) i używają shinai (bambusowych mieczy) do zadawania sobie nawzajem ciosów.
Jednakże kendo to również budo (sposób walki), który ma na celu wykucie umysłu i ciała praktykujących oraz ułatwienie rozwoju charakteru poprzez ciągłe keiko (praktykę).

All Japan Kendo Federation opisała cel praktyki w następujący sposób: „Każdy powinien ćwiczyć kendo w sposób świadomy i rozsądny, kształtować umysł, ducha i ciało poprzez dokładny i rygorystyczny trening, szanować innych i pamiętać, aby być uprzejmym, uczciwym i honorowym. Jest to nieustanny rozwój charakteru człowieka – bo tylko wtedy można prawdziwie kochać swój naród i ojczyznę, dbać o rozwój społeczeństwa oraz umacniać pokój i dobrobyt na całym świecie.”

Uczniowie podczas szkolenia przygotowywani są do walki szermierczej w kontakcie. Zasady tej walki są stworzone tak, aby chronić walczących przed kontuzjami. Dodatkowo stosuje się solidne ochraniacze, wyraźnie zaprojektowane w celu ochrony ciała przed urazami. Po drugie, obszar trafień (cięć i pchnięć) jest ograniczony do kilku miejsc, takich jak głowa, przedramię, tors i szyja, osłoniętych ochraniaczami. Po trzecie, sposób naliczania punktów za trafienie oraz zachowanie zawodników podczas i po ataku ma na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa szermierzy W ten sposób unika się wypadków, ale nie ogranicza się spontaniczności ataku. Młodym zawodnikom (do 16 roku życia) zabrania się stosowania pchnięcia w chronioną strefę szyi.

Treningi i walkę reguluje specjalny kodeks etyczny, który kontroluje zachowanie i gwarantuje bezpieczeństwo szermierzy. Nauka techniki i taktyki walki jest dość trudna ze względu na bezpośredni i pełno kontaktowy atak. Wymaga wiele uwagi i wysiłku ze strony uczących się oraz odpowiedniej organizacji ćwiczeń ze strony instruktora. W związku z tym trening kendo odbywa się pod bezpośrednią i stałą kontrolą instruktora, a wszystkie części treningu poprzedzone są odpowiednimi komendami w języku japońskim. Stosowanie japońskiego nazewnictwa uogólnia przekaz i umożliwia płynną komunikację podczas międzynarodowych treningów i zawodów, będąc jednocześnie ukłonem w stronę ojczyzny kendo.

Co ważne, kendo jest sportem koedukacyjnym, który może być uprawiany wspólnie przez kobiety i mężczyzn. Sukces w zawodach zależy od umiejętności technicznych szermierza, a nie od jego siły fizycznej. Kendo, podobnie jak szermierka europejska, pozwala na bardzo dynamiczną walkę bez ryzyka kontuzji. Badania przeprowadzone w 1992 roku na Uniwersytecie Cesarskim w Kioto wykazały, że kendo jest jednym ze sportów o najniższym wskaźniku stłuczeń.
Kendo uprawia około 6 milionów ludzi, z czego 3,5 miliona poza Japonią, głównie w USA i Europie. Kendo jest sportem, który można uprawiać bez względu na wiek, poziom sportowy i płeć.

Historia Kendo

Narodziny Nihonto

Jest kilka fundamentalnych punktów, których nie można pominąć w historii kendo. Pierwszym z nich jest pojawienie się „nihonto”, czyli japońskiego miecza.

Nihonto
Nihonto (Katana)

Miecz japoński pojawił się w połowie okresu Heian (794-1185) i miał lekko zakrzywione ostrze (sori) z podniesionymi grzbietami wzdłuż jego długości zwanymi „shinogi”. Prototypy tego stylu miecza były używane przez plemiona jeźdźców w północnej Japonii w IX wieku. Od tego czasu ten styl miecza został zaadoptowany przez samurajów, a technologia kucia rozwinęła się szybko w początkowym okresie hegemonii wojowników od około końca okresu Kamakura (1185-1333). Charakterystyczny był kształt ostrza z podniesionymi bokami (shinogi). We współczesnym języku japońskim termin „shinogi-wo-kezuru” oznacza „szlifowanie shinogi razem”- innymi słowy „zacięty konkurs”. Taki jest wpływ ideałów miecza w kulturze japońskiej.

Szogunat Muromachi (1392-1573)

Po wojnie Onin (1467-77) Japonia przez ponad sto lat doświadczała politycznego i społecznego chaosu. To właśnie w tej epoce powstało wiele szkół walki na miecze (kenjutsu). W 1543 roku na wyspie Tanegashima u południowych krańców Japonii wprowadzono broń palną. Miecz japoński był wykuwany metodą odlewu tatarafuki przy użyciu wysokiej jakości piasku żelaznego. Nie minęło jednak wiele czasu, gdy technologia ta została zastosowana do produkcji broni palnej. W efekcie dominujący dotychczas ciężko opancerzony styl walki uległ radykalnej zmianie na lżejszy styl walki wręcz. To z kolei spowodowało dalszy rozwój i specjalizację technologii kucia mieczy, a także powstanie bardziej wyrafinowanych technik i umiejętności walki mieczem, które zostały przekazane do dnia dzisiejszego przez różne szkoły, takie jak Shinkage-ryu i Itto-ryu.

Szogunat Edo 1603-1867)

Japonia przeżyła spokojny okres wraz z nadejściem okresu Edo (1603-1867). W tym czasie szermierka ewoluowała od technik zabijania do tych, które miały na celu pielęgnowanie ludzkości poprzez koncepcje takie jak „katsunin-ken” (miecz dający życie). Szermierka rozwinęła teorie zwycięstwa, a także ukierunkowała praktyków na prowadzenie zdyscyplinowanego stylu życia. Te idee zostały zebrane w książkach rozwijających sztukę walki i duchowości, takich jak Heiho Kadensho autorstwa Yagyu Munenori, Fudochi Shinmyoroku autorstwa mnicha Takuan Soho dla Tokugawy Iemitsu, trzeciego szoguna rządu Tokugawa oraz Gorin-no-sho (Księga Pięciu Pierścieni) autorstwa Miyamoto Musashi. Wiele innych książek dotyczących teorii walki na miecze zostało opublikowanych w połowie i drugiej połowie okresu Edo i są to klasyki, które wpływają na dzisiejsze kendo.

Dzieła te przekazywały samurajom wiedzę o tym, jak przezwyciężyć kwestie życia i śmierci oraz jak stosować walkę na miecze w codziennym życiu. Samuraje studiowali te dzieła, aby kultywować swoje umysły w ich oddaniu doskonaleniu swoich umiejętności w bujutsu. Studiowanie szermierki skupiało umysł samuraja na rozróżnianiu dobra i zła oraz akceptowaniu powołania do ostatecznego poświęcenia się w nagłych wypadkach, aby wypełnić swój obowiązek wobec klanu i pana. W czasie pokoju pracowali jako urzędnicy, a w czasie zawieruchy byli przygotowani do walki o sprawiedliwość. Jest to podsumowanie tego, co nazywa się „duchem bushido” i nawet po upadku systemu feudalnego, duch ten jest nadal ważną częścią dla Japończyków.

Kenjutsu pokojowego okresu Tokugawy charakteryzowało się rozwojem zgrabnych technik wywodzących się z rzeczywistej walki. Było wielu mistrzów miecza, którzy odegrali kluczową rolę w ewolucji tego, co miało stać się kendo, które studiujemy dzisiaj. Na przykład Naganuma Shirozaemon Kunisato ze szkoły Jikishin Kage-ryu rozwinął kendo-gu (zbroję ochronną) i ustanowił metodę treningu z użyciem shinai (bambusowego miecza) na początku 1700 roku. Nakanishi Chuzo Kotake z Itto-ryu rozpoczął nową metodę treningową z użyciem men (ochraniacz głowy) i kendo-gu z bambusa w połowie 1700 roku, która szybko stała się powszechna. Międzyszkolne konkursy stały się popularne w drugiej połowie 1700 roku. Miecznicy podróżowali po całym kraju w poszukiwaniu silniejszych przeciwników, aby doskonalić swoje umiejętności.

Grupa samurajów - Nagasaki 1864
Grupa samurajów – Nagasaki 1864r.

Na początku XIX wieku zaczęto produkować nowe rodzaje sprzętu, takie jak yotsuwari shinai (bambusowe miecze wykonane z czterech listew). Ten nowy shinai był bardziej plastyczny i wytrzymały niż poprzedni fukuro shinai (dosłownie miecz bambusowy pokryty workiem). Wprowadzono również do (ochraniacz tułowia) wzmocniony skórą i pokryty laką. W tym czasie „Trzy Wielkie Dojo z Edo” zyskały ogromną popularność w nowo powstałym stylu pełnokontaktowej szermierki na miecze bambusowe i zbroje ochronne: Genbukan prowadzony przez Chibę Shusaku, Renpeikan prowadzony przez Saito Yakuro oraz Shigakkan prowadzony przez Momoi Shunzo. Chiba usystematyzował waza (techniki) treningu shinai w „Sześćdziesięciu ośmiu technikach Kenjutsu”, które zostały sklasyfikowane według punktów uderzenia. Wiele z jego technicznych innowacji jest do dziś stosowanych w kendo.

Restauracja Meiji (1868)

Po Restauracji Meiji w 1868 roku, klasa samurajów została zdemontowana. Noszenie mieczy zostało ostatecznie zakazane, a popularność kenjutsu drastycznie spadła.

Chociaż odrzucano je jako przestarzałe i bezużyteczne w teatrze nowoczesnej wojny, różne wydarzenia podczas buntu Satsuma w 1877 r. – nieudanego ruchu oporu samurajów przeciwko nowo utworzonemu rządowi cesarskiemu – doprowadziły do odrodzenia tradycyjnej szermierki wśród sił rządowych i krajowej policji jako środka skutecznego treningu fizycznego. W 1895 r. powstała Dai-Nippon Butokukai jako narodowa organizacja patronacka, której celem było promowanie tradycyjnych sztuk walki w erze nowoczesnej. Zbiegło się to w czasie z publikacją słynnego na całym świecie traktatu Nitobe Inazo w języku angielskim, Bushido: The Soul of Japan, który dotyczył kultury i filozofii samurajów.

Pierwszy rok okresu Taisho (1912)

W 1912 roku powstał „Dai-Nippon Teikoku Kendo Kata” (później przemianowany na Nippon Kendo Kata), który miał na celu zjednoczenie klasycznych szkół szermierki i przekazanie esencji i technik japońskiego miecza kolejnym pokoleniom. Miała również uzupełnić treningi o bambusowe repliki i uczynić trening kendo bardziej realistycznym. W 1919 roku Nishikubo Hiromichi oficjalnie zmienił oznaczenie „bujutsu” i „kenjutsu” na „budo” i „kendo”. Zastąpienie przyrostka „jutsu” (technika lub sztuka) na „do” (Droga) miało na celu zaakcentowanie edukacyjnych i duchowych aspektów kendo, a nie technicznej lub konkurencyjnej strony.

Trening kenjutsu 1943
Trening Kenjutsu w Japonii, 1943r.

Po klęsce w II wojnie światowej

Po II wojnie światowej, kendo było zakazane przez pewien czas pod okupacją sił alianckich. Jednak w 1952 roku, gdy powstała Japońska Federacja Kendo, kendo zostało formalnie wskrzeszone. Kendo obecnie odgrywa ważną rolę w edukacji szkolnej i jest również popularne wśród ludzi w każdym wieku i z różnych środowisk. Kilka milionów praktyków kendo z przyjemnością uczestniczy w regularnych sesjach keiko (trening kendo).

Ponadto, kendo cieszy się coraz większym zainteresowaniem na całym świecie. Międzynarodowa Federacja Kendo (FIK) została założona w 1970 roku, a pierwsze trzyletnie Mistrzostwa Świata w Kendo (WKC) odbyły się w Nippon Budokan w tym samym roku. 17 Mistrzostwa Świata w Kendo odbyły się w Incheon, w Korei Południowej, we wrześniu 2018 r. z udziałem zawodników z 56 krajów i regionów. 18. Mistrzostwa Świata w Kendo mające odbyć w Villebon-sur-Yvette we Francji w maju 2021 roku zostały przełożone na rok 2022.