B.A.S. – system militarny

Bryl Andrzej System. Szerzej znany jako B.A.S. Twórcą systemu jest, jak sama nazwa wskazuje Andrzej Bryl.

Absolwent wrocławskiego AWF i doktor socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwszy mistrz taekwondo organizacji ITF z Europy Wschodniej. Osobisty uczeń twórcy taekwondo mistrza Choi Hong Hi oraz Choi Jung Hwa VII dan i Park Jung Tae VII dan. Współtwórca Polskiej Organizacji Taekwondo i jej prezes od spraw szkoleniowych. Założyciel pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej profesjonalnego Centrum Szkolenia Specjalnego dla służb mundurowych i cywilnych agencji ochrony.

B.A.S. – Bojowy system walki w kontakcie bezpośrednim jest pierwszym polskim systemem typu Combat.

Skierowany został przede wszystkim dla jednostek specjalnych wojska i policji. Historia B.A.S.u zaczyna się w 1980r. Natomiast swoje korzenie system czerpie głównie z wieloletnich doświadczeń twórcy wzbogaconych o najskuteczniejsze techniki wschodnich sztuk walki.

System występuje w trzech odmianach:

BAS 1 – tzw. wersja wojenna ukierunkowana jest na szybkie i całkowite wyeliminowanie przeciwnika. Zadanie urazów powoduje trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć.

BAS 2 – wersja systemu przeznaczona dla jednostek antyterrorystycznych. Wyeliminowano w niej wszystkie techniki powodujące śmierć. W systemie zrezygnowano z takich elementów jak: przytrzymywanie przeciwnika i zakładanie dźwigni. Żadnych skomplikowanych kopnięć z użyciem obrotu ciała. Dozwolone jest posługiwanie się bagnetem lub nożem.

BAS 3 – To zbiór samych technik obezwładniania. Specjalnie przystosowany do ochrony osobistej.

Istotę systemu B.A.S. stanowi odpowiednio ukształtowane podejście psycho-mentalne adepta. Jest to również pierwszy, a zarazem najistotniejszy etap szkolenia. Głównym zadaniem treningu psycho-mentalnego jest podniesienie odporności na stres wywołany sytuacją zagrożenia. W myśl sformułowania – iż w realnej walce jest tylko oprawca i ofiara. Każdy adept jest zmuszony wyzbyć się wszelkich zahamowań i słabości stawiając na pierwszym miejscu wole przeżycia. Dlatego też szkolenie prowadzone jest w trudnych warunkach atmosferycznych, terenowych, jak również w stanie skrajnego wyczerpania. To wszystko w myśl zasady „im gorzej, tym lepiej”. Kolejnym istotnym elementem B.A.S.u jest wykształcenie u adeptów tzw. działania instynktownego. Ma to na celu wyzwolenie prawdziwej woli walki o własne życie, podniesienie wiary we własne siły i wyeliminowanie uległości, która nie ma prawa bytu w realnym starciu. W tym celu stosuje się starcia kontrolowane tzw. walkę do odmowy.

Jedyną zasadą tych walk jest to, iż przerywa je tylko i wyłącznie instruktor w wybranym przez siebie momencie, bez względu na urazy odniesione przez walczących. Biorąc udział w takich starciach adepci walczą ze świadomością odniesienia poważnych urazów, co podnosi ich wolę przetrwani i bezwzględne dążenie do zwycięstwa (przeżycia). Podczas wypracowywania u adeptów systemu B.A.S. wyżej wymienionych elementów dodatkowo kształci się również jego wytrzymałość na ból. Odczuwanie bólu niejednokrotnie osłabia potencjał walczącej osoby narażając go na poważne urazy lub śmierć. Innym plusem panowania nad bólem jest mniejsza destrukcyjność zadawanych ciosów.

Szkolenie B.A.S. poprzedzone jest selekcją, która ma na celu wykluczyć nie dość silnych psychicznie. Wszystkich którzy zakwalifikują się czeka trening psycho-mentalny, mający na celu wyzwolenie wyżej wymienionych zachowań. Na tym etapie buduje się również wewnętrzna więź grupy.

Dopiero po przejściu powyższych etapów rozpoczyna się intensywne szkolenie walki w bliskim kontakcie.
Podzielone jest ono na dwa etapy:

Szkolenie podstawowe – trwa ono sześć tygodni. Podstawowym zadaniem tego etapu jest doskonalenie utylitarnych technik i tajników obezwładniania, których celem jest czasowa eliminacja przeciwnika wskutek trwałego okaleczenia. Większość zadań szkoleniowych zakłada zamierzoną nierówność szans. Ćwiczone są rożne warianty starć z kilkoma przeciwnikami, z użyciem różnego rodzaju broni oraz walki zadaniowe ze skrępowanymi nogami bądź rękoma. Etap ten kończy się 48-godzinnym obozem o nazwie „Non Stop I”, podczas którego zajęcia trwają nieustannie przez dwie doby, bez odpoczynku i posiłków. Każdy kto ukończy ten etap otrzymuje ważną na dwa lata autoryzację BAS pierwszego stopnia.

Szkolenie specjalne – trwa trzy tygodnie. Mogą w niej uczestniczyć wyłącznie posiadacze autoryzacji pierwszego stopnia. Na tym etapie szkoli się kursantów pod względem psycho-wolincjonalnym. Poznają metody znoszenia różnych form przesłuchań z torturami włącznie. Trening obejmuje też metody fizycznej eliminacji przeciwnika. Zakończenie tego etapu stanowi 72-godzinny obóz „ Non Stop II”, gdzie ostatnią dobę stanowi test psychologiczny. Warunkiem ukończenia tego etapu i uzyskania 5-letniej autoryzacji jest poza bardzo dobrą oceną pozytywna opinia psychologa i psychiatry. B.A.S. będąc niedocenionym prekursorem systemów Combat w Polsce zapoczątkował powstawanie i rozwój coraz to nowych szkół, nierzadko czerpiących z niego metody, techniki, jak również filozofie. Pomimo to sława dr. Andrzeja Bryla i jego systemu dociera do coraz dalszych zakątków świata, co przemawia za skutecznością i ogromnym potencjałem Systemu B.A.S.

Autor: Kropk
Powyższy artykuł pochodzi z darmowego magazynu Ring
www.sportywalki.pl/magazyn_ring.html

Dodaj komentarz